Uzņēmuma

vizuālā identitāte

Vizuālajā identitātē ietilpst jebkurš uzņēmuma reklāmas materiāls – logotips, vizītkarte, izkārtne, brošūra, veidlapa, uzņēmuma transporta trafareti, uniformas, iepakojums, utt.. Veidojam gan vizuālās identitātes vadlīnijas (brand book), gan arī maketējam pārsvarā visus nepieciešamos zīmola atribūtus.

Kas ir uzņēmuma

vizuālā identitāte

Uzņēmuma vizuālā identitāte ir jebkuru vizuālo elementu kopums, kas reprezentē uzņēmumu. Vislabākos rezultātus iespējams sasniegt, ja visi šie atsevišķie elementi veido vienotu tēlu, kas veicina uzņēmuma atpazīstamību un palikšanu cilvēku atmiņā.

Firmas grafiskajā identitātē ietilpst, piemēram, logotips, vizītkarte, veidlapa, aploksne, t-krekli, pildspalvas, zīmogi, skatloga noformējums, izkārtne, brošūra, plakāts, produkta iepakojums, sociālo tīklu posti, u.c..

Tā kā, uzņēmumam augot, nepieciešams darināt jaunus vizuālos elementus un bieži vien šo pienākumu uzņemas citi dizaineri un speciālisti, ļoti svarīgi ir saglabāt vienotu tēlu. Tieši tāpēc tiek izstrādātas firmas vizuālās identitātes vadlīnijas (brand book), kas ir noteikumu kopums, kas nosaka un precizē, kādas krāsas var tikt pielietotas, kā izmantojams logotips, kādi šrifti pieļaujami, utt..

Uzņēmuma un analogu

izpēte

Pirms ķerties pie skicēšanas, vispirms veltam laiku jūsu uzņēmuma, kā arī līdzīgu nozares uzņēmumu izpētei.

Mērķu definēšana

Kopā ar jums sapratīsim un definēsim mērķus, kas jāsasniedz: veicamos darbus, termiņus, kā arī to, kādu rezultātu vēlaties ar to panākt. Skaidra uzdevumu definēšana projekta sākumā ir obligāts solis, jo gala produkta veiksmīgums tiks izvērtēts tieši pēc atbilstības sākotnēji nospraustajam mērķim.

Uzņēmuma un analogu

izpēte

Pirms ķerties pie skicēšanas, vispirms veltam laiku jūsu uzņēmuma, kā arī līdzīgu nozares uzņēmumu izpētei.

Varianti

Balstoties uz ievākto informāciju un izvēlēto virzienu, izstrādāsim nedaudzus logotipa variantus, no kuriem varēsiet izvēlēties, kurš pēc jūsu domām ir vispiemērotākais, un kuru attiecīgi mēs izstrādājam līdz galam.

Grafisko materiālu izstrāde

Pirms ķerties pie skicēšanas, vispirms veltam laiku jūsu uzņēmuma, kā arī līdzīgu nozares uzņēmumu izpētei.

Firmas vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde un stila grāmatas noformēšana

Pilnā vizuālās identitātes vadlīniju kompilācijā ietilpst logotips, logotipa konstrukcija, logotipa papildversijas, aizliegtie lietojumi, lietojumi uz dažādiem foniem, kontrastu risinājumi, minimālie izmēri, pamatšrifts un papildšrifts, krāsu shēma ar krāsu kodiem, paterni un tekstūras, vizītkaršu un citu firmas stila elementu maketi un vizualizācijas, kā arī norādes par to izgatavošanai izmantojamajiem materiāliem un tehnoloģijām. Stila grāmatu noformējam un nosūtām jums digitālā formātā, taču par papildus samaksu iespējams to nodrukāt un saņemt, saglabāšanai fiziskā formā.

Parunāsim par cenām

 

Aptuveni paredzamās projekta izmaksas atbilstoši apjomam attēlotas tabulā, taču var mainīties atkaribā no jūsu projekta specifikas. Norādīto cenu ietvaros konkrēti vizuālās identitātes elementi var tikt atlasīti tieši jūsu uzņēmuma specifikai, taču kopējais darba apjoms nepārsniegs norādīto.